Elogind

elogind systemd projesinde bulunan logind uygulamasının systemd'den bağımsız çalışabilen halidir. Genellikle systemd'i kullanmayan ancak KDE veya GNOME gibi systemd'e bağımlı yazılımları kullanmak isteyen kullanıcılar için tercih edilir. Amacı kullanıcı oturumlarını yönetmektir. Pam kullanarak çalışır.

Kurulumu

Ymp kullanarak aşağıdaki gibi kurulum yapabilirsiniz.

$ ymp install elogind

Veya kaynak koddan derlemek için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz.

# Seçenekler için meson_options.txt dosyasına bakın.
$ meson setup build -Dpam=true ...
$ ninja -C build
$ ninja -C build install

Ardından openrc servisini etkinleştirelim. Bunun için aşağıdaki komuttan yararlanabiliriz.

$ rc-update add elogind

elogind pam ile çalıştığı için pam yapılandırmasına eklememiz gerekmektedir. Bunun için /etc/pam.d/system-auth dosyasına aşağıdaki satırı ekleyelim.

# /etc/pam.d/system-auth dosyası içine en alta ekleyin.
session    include    elogind-user

agetty servisinin ayar dosyasında login komutu ayarlamak gerekebilir. Bunun sebebi login komutunun varsayılan olarak pam kullanmadan çalışan busybox tarafından sağlanmasıdır. Bunun için /etc/conf.d/agetty içerisini aşağıdaki gibi değiştirelim.

...
agetty_options="-l /usr/bin/login"
...

Oturumların listelenmesi

Oturum listelemek için loginctl komutunu kullanabilirsiniz. Bu komut aşağıdaki gibi çıktı verir.

SESSION UID USER SEAT  TTY
      1   0 root seat0 tty1

1 sessions listed.

Kullanım

loginctl komutu, oturum yöneticisini denetlemek ve analiz etmek için kullanılır. Örneğin, sistemi kapatmak veya yeniden başlatmak için şu komutları kullanabilirsiniz:

loginctl poweroff
loginctl reboot

Uyku moduna almak için ise şu komutları kullanabilirsiniz:

loginctl suspend

Not: Uyku modu bazı donanımlarda düzgün çalışmayabilir.

Oturum kontrolü

loginctl komutu, Linux sistemlerinde oturumları kontrol etmek ve yönetmek için kullanılır. Bu komut, kullanıcıların oturumlarını listeleme, oturumları kapatma, ekranları kilitleme, sistem işlemlerini gerçekleştirme gibi çeşitli işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır.

Oturumları Listeleme:

loginctl list-sessions

Bu komut, sistemdeki tüm oturumları listeler. Her oturumun bir oturum kimliği (session id) bulunur.

Oturumu Kapatma:

loginctl terminate-session <session-id>

Bu komut, belirtilen oturumu sonlandırır. <session-id>, sonlandırmak istediğiniz oturumun kimliğidir.

Ekranı Kilitleme:

loginctl lock-session <session-id>

Bu komut, belirtilen oturumun ekranını kilitlemeye yarar. <session-id>, kilitlemek istediğiniz oturumun kimliğidir.

Ekran Kilidini Açma:

loginctl unlock-session <session-id>

Bu komut, belirtilen oturumun ekranının kilidini açar. <session-id>, kilidini açmak istediğiniz oturumun kimliğidir.