Basit Kurulum

Bu bölümde Ext4 dosya sistemine grub kullanarak kurulum anlatılacaktır. Anlatım boyunca /dev/sda diski üzerinden örnekleme yapılmıştır. Siz kendi diskinize göre düzenleyebilirsiniz.

Uefi - Legacy tespiti

/sys/firmware/efi dizini varsa uefi yoksa legacy sisteme sahipsinizdir. Eğer uefi ise ia32 veya x86_64 olup olmadığını anlamak için /sys/firmware/efi/fw_platform_size içeriğine bakın.

[[ -d /sys/firmware/efi/ ]] && echo UEFI || echo Legacy
[[ "64" == $(cat/sys/firmware/efi/fw_platform_size) ]] && echo x86_64 || echo ia32

Disk Bölümlendirme

Uefi kullananlar ayrı bir disk bölümüne ihtiyaç duyarlar. Bu bölümü fat32 olarak bölümlendirmeliler.

Bu anlatımda kurulum için /boot dizinini ayırmayı ve efi bölümü olarak aynı diski kullanmayı tercih edeceğiz.

Öncelikle cfdisk veya fdisk komutları ile diski bölümlendirelim.

$ cfdisk /dev/sda

Ardından boot bölümünü ve kök dizini formatlayalım.

$ mkfs.vfat /dev/sda1
$ mkfs.ext4 /dev/sda2

Not: ext4 dosya sistemi araçları e2fsprogs ile sağlanır.

Eğer /boot bölümünü ayırmayacaksanız grub yüklenirken unknown filesystem hatası almanız durumunda aşağıdaki yöntemi kullanabilirsiniz.

$ e2fsck -f /dev/sda2
$ tune2fs -O ^metadata_csum /dev/sda2

Dosya sistemini kopyalama

Kurulacak sistemin imajını bir dizine bağlayalım.

# /dev/loop0 bağlayalım
$ mount -o loop /dev/loop0 /source

Şimdi de bölümlerimizi bağlayalım.

# /target yoksa oluşturun.
$ mount -t ext4 /dev/sda2 /target
$ mkdir -p /target/boot
$ mount -t vfat /dev/sda1 /target/boot

Ardından dosyaları kopyalayalım.

# -p dosya izinlerini korur
# -r alt dizinlerle beraber kopyalar
# -f soru sormayı kapatır
# -v detaylı çıktıları gösterir
$ cp -prfv /source/* /target

Daha sonra diski senkronize edelim.

$ sync

Bootloader kurulumu

Sisteme ymp chroot komutu ile girelim.

$ ymp chroot /target
# Bunun yerine aşağıdaki gibi de girilebilir.
for dir in /dev /sys /proc /run /tmp ; do
    mount -bind /$dir /target/$dir
done
$ chroot /target

Şimdi de eğer uefi kulanıyorsanız efivar bağlayalım.

$ mount -t efivarfs efivarfs /sys/firmware/efi/efivars

Grub paketini yükleyelim.

$ ymp install grub

Son olarak grub kurulumu yapalım.

# biz /boot ayırdığımız ve efi bölümü olarak kullanacağız.
# uefi kullanmayanlar --efi-directory belirtmemeliler.
# kurulu sistemden bağımsız çalışması için --removable kullanılır.
$ grub-install --removable --boot-directory=/boot --efi-directory=/boot /dev/sda

Grub yapılandırması

Öncelikle uuid değerimizi bulalım.

$ blkid | grep /dev/sda2
/dev/sda2: UUID="..." BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="..."

Şimdi aşağıdaki gibi bir yapılandırma dosyası yazalım ve /boot/grub/grub.cfg dosyasına kaydedelim. Burada uuid değerini ve çekirdek sürümünü düzenleyin.

search --fs-uuid --no-flopy --set=root <uuid-değeri>
linux /boot/vmlinuz-<çekirdek-sürümü>  root=UUID=<uuid-değeri> rw quiet
initrd /boot/initrd.img-<çekirdek-sürümü>
boot

Ayrıca otomatik yapılandırma da oluşturabiliriz.

$ grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

Fstab dosyası

Bu dosyayı doldurarak açılışta hangi disklerin bağlanacağını ayarlamalıyız. /etc/fstab dosyasını aşağıdakine uygun olarak doldurun.

# <fs>         <mountpoint>  <type>     <opts>     <dump/pass>
/dev/sda1    /boot  vfat  defaults,rw   0    1
/dev/sda2    /    ext4  defaults,rw   0    1

Not: Disk bölümü konumu yerine UUID="<uuid-değeri>" şeklinde yazmanızı öneririm. Bölüm adları değişebilirken uuid değerleri değişmez.