Docker Kurulumu

Ymp kullanarak docker yüklemek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

$ ymp install docker

Kaynak koddan yüklemek için sırası ile şunları derleyin

https://github.com/krallin/tini
https://github.com/opencontainers/runc
https://github.com/containerd/containerd
https://github.com/moby/moby
https://github.com/docker/cli/

Daha sonra container içerisinde ağ bağlantısını yönlendirebilmemiz için aşağıdaki eklemeyi yapmamız gereklidir.

# sysctl.conf dosyasına ekleme yapalım
echo "net.ipv4.ip_forward = 1" > /etc/sysctl.conf
sysctl -p /etc/sysctl.conf
# Veya kernel üzerinden etkinleştirelim (Bunu her açılışta yapmamız gerekir)
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Servisin başlatılması

Openrc servisini başlatmak için aşağıdaki komutu kullanabiliriz.

# servisi aşılışa eklemek için
$ rc-update add docker
# servisi çalıştırmak için
$ rc-service docker start

Servisi elle başlatmak için ise aşağıdaki gibi bir yol izlenebilir.

$ containerd &
$ dockerd &