Vala

Vala yazılan kaynak kodu C koduna çevirip daha sonra derleyerek çalışan bir programlama dilidir. valac kullanılarak derlenir.

Valac kurulumu

Vala derleyicisini (valac) yüklemek için ymp install vala komutunu kullanabilirsiniz.

$ ymp install vala

Kaynak koddan derlemek için ise aşağıdaki adımları takip ediniz:

  1. https://gitlab.gnome.org/GNOME/vala adresinden kaynak kodu indirin ve bir dizine çıkarın

  2. kaynak kodun içerisine girerek aşağıdaki komutları çalıştırarak derleyin.

$ autoreconf -fvi
$ ./configure
$ make
$ make install

Nano renklendirme desteği

Kaynak kod yazmak için nano kullanabilirsiniz. Nanoda renklendirme için valaya destek bulunmamaktadır. Vala ile java ve c# programlama dillerinin renklendirmesi birbirine benzer olduğu için kopyasını kullanarak vala yazarken renklendirme yapabilirsiniz.

Bunun için aşağıdaki yolu izleyin.

  1. /usr/share/nano/ içerisindeki java.nanorc dosyasını kopyalayıp aynı dizine vala.nanorc olarak kaydedin.

  2. Kopyaladığınız dosyayı açın ve java yazan yerleri vala olarak değiştirin.

  3. foreach ifadesi javada yer almadığı için eksik renklendirilecektir. Bunu nanorc dosyasına elle ekleyebilirsiniz.