3D controller kapatmak

Çift ekran kartı bulunan laptoplarda 3D controller bulunur. Bunun yanında bir de VGA controller bulunur.

3D controller daha yüksek güç tükettiği ve gündelik kullanımda hiçbir işe yaramadığı için kapatmak istenilebilir.

Bunun için öncelikle 3D controller aygıtımızı tespit edelim.

for dir in /sys/class/drm/card[0-9*] ; do
# 03 Display controller
# 02 3D controller
    if grep "^0x0302" $dir/device/class ; then
      pci="$(basename $(readlink $dir/device))"
      echo "Found 3D controller: ${pci:5}"
    fi
done

Daha sonra hbulduğumuz pci adını kullanarak donanımı kapatalım. Bu komutu başlangıçta çalıştırmamız gereklidir.

echo 1 > /sys/bus/pci/devices/0000:<pci-adi>/remove

Not: Türkmen linuxta bu iş için disable-secondary-gpu adında bir servis oluşturulmuştur. Bu servisi etkinleştirmeniz yeterli olmaktadır.

$ rc-update add disable-secondary-gpu