udhcpc

Busybox tarafından sağlanan dhcp client uygulamasıdır.

Kullanımı aşağıdaki gibidir.

Öncelikle ağ arayüzünü etkinleştirelim.

# burada eth0 ağ arayüzü adıdır.
# ağ arayüzleri listesine /sys/class/net/ içerisinden ulaşabiliriniz.
$ ip link set eth0 up

Şimdi de bağlantı kuralım.

# -s ile belirtilen betiğin varsayılan konumu /usr/share/udhcpc/default.script
$ udhcpc -i eth0 -s udhcpc.sh

udhcpc çalışırken bir betiğe ihtiyaç duyar. Bu betik sayesinde ağ bağlantısı kurulur.

Betik içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır.

#!/bin/sh
ip addr add $ip/$mask dev $interface
if [ "$router" ] ; then
  ip route add default via $router dev $interface
fi

Burada değişkenler şu şekildedir.

  • $ip: ip adresi

  • $mask: netmask değeri

  • $interface: ağ donanımı adı

  • $route: route adresi (tanımlı olmayabilir)

OpenRC Servisi

Türkmen udhcpc için openrc servisi sağlar. Bu servisini etkinleştirmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz. Bu sayede sistem açıldığında ağ bağlantınız udhcpc ile kurulmuş olur.

rc-update add udhcpc boot

Not: Yeni bir aygıt taktığınızde otomatik olarak bağlantı kurulmaz. Bunun için servisi yeniden başlatmanız gerekebilir.

rc-service udhcpc restart