Wifi

Wifi bağlantısı sağlamak için wpa-supplicant kullanılır. Ayrıca wifi kartının sürücüsü için linux-firmware gerekmektedir.

Wpa-supplicant kurulumu

Öncelikle aşağıdaki gibi gerekli paketi yükleyelim.

$ ymp install wpa_supplicant

Ardından servisini başlatalım.

# servisi başlangıca ekleyelim
$ rc-update add wpa_supplicant
# servisi başlatalım
$ rc-service wpa_supplicant start

Bağlantının kurulması

Öncelikle wifi kartımızın donanım adını aşağıdaki komut ile tespit edelim.

$ ip addr
...
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
   link/ether 8e:d2:82:0e:96:41 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff permaddr 08:5b:d6:0c:45:bd
...

Daha sonra wifi kartımızı çalıştıralım.

$ ip link set wlan0 up

Ardından bağlantı için ayar dosyasını oluşturalım.

$ wpa_passphrase 'SSID' 'parola' > /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

Daha sonra wpa_supplicant komutunu kullanarak ayar dosyasına göre bağlantı sağlayalım.

# -B arkada çalışması için
# -i donanım adını belirtmek için
# -c ayar dosyası konumu için
$ wpa_supplicant -B -i wlan0 -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

Bağlantı kurulduktan sonra ip adresi almak için udhcpc kullanalım.

$ udhcpc -i wlan0

Network Manager ile kullanılması

wpa_supplicant servisini etkinleştirdikten sonra networkmanager servisini yeniden başlatalım.

$ rc-service networkmanager restart

Ardından wifi donanımımızı açalım.

$ nmcli radio wifi on

Ardından wifi ağlarını listeleyelim.

$ nmcli device wifi list

Ardından wifi ağına bağlanalım.

# Parolayı sizden yazı girdi olarak sorması için --ask kullanılır.
$ nmcli device wifi connect "SSID" --ask
# Parolayı doğrudan komuta ekleyebilirsiniz
$ nmcli device wifi connect "@" password "password"