Dil ayarlama

Sistem dilini ayarlamak için öncelikle /etc/locale.gen dosyamızı aşağıdaki gibi düzenleyelim.

  • Dil kodlarına /usr/share/i18n/locales içerisinden ulaşabilirsiniz.

  • Karakter kodlamalara /usr/share/i18n/charmaps içinden ulaşabilirsiniz.

tr_TR.UTF-8 UTF-8

Not: En altta boş bir satır bulunmalıdır.

Ardından /lib64/locale dizini yoksa oluşturalım.

mkdir -p /lib64/locale/

Şimdi de çevresel değişkenlerimizi ayarlamak için /etc/profile.d/locale.sh dosyamızı düzenleyelim.

#!/bin/sh
# Language settings
export LANG="tr_TR.UTF-8"
export LC_ALL="tr_TR.UTF-8"

Not: Türkçe büyük küçük harf dönüşümü (i -> İ ve ı -> I) ascii standartına uyumsuz olduğu için LC_ALL kısmını türkçe ayarlamayı önermiyoruz. Bunun yerine C.UTF-8 veya en_US.UTF-8 olarak ayarlayabilirsiniz.

Son olarak locale-gen komutunu çalıştıralım.

locale-gen

Eğer /lib64/locale/ dizine okuma iznimiz yoksa verelim.

chmod 755 -R /lib64/locale/

Son olarak sistemi yeniden başlatalım.

openrc-shutdown -r