Hostname ayarlama

Makina adımızı ayarlamak için öncelikle belirlediğimiz makina adını /etc/hostname dosyasına yazalım.

$ echo "sunucu01" > /etc/hostname

Ardından hostname servisini yeniden başlatalım.

$ rc-service hostname restart

Eğer makina adının her açılışta aynı kalmasını istiyorsak servisi etkinleştirelim.

$ rc-update add hostname

Servis yöneticisini kullanmadan hostname komutunu kullanarak makina adını değiştirmek mümkündür.

$ hostname sunucu01

Not: Makina adı belirlerken belirlerken aşağıdaki kurallara dikkat etmelisiniz:

  • büyük harf içermemeli

  • ilk harf sayı olmamalı

  • 253 karakterden uzun olmamalı

  • türkçe karakter içermemeli