Weston

Weston basit wayland pencere yöneticisidir. Genellikle test amaçlı kullanılır fakar masaüstü ortamı olarak kullanmak da mümkündür.

../../_images/weston-desktop.jpg

Yükleme

Ymp kullanarak weston yüklemek için weston paketini yüklemelisiniz.

Ardından seatd ve devfs servislerini etkinleştirmelisiniz.

# paketi kuralım
$ ymp install weston
# servisleri etkinleştirmek için
$ rc-update add seatd
$ rc-update add devfs
# servisleri açmak için
$ rc-service devfs start
$ rc-service seatd start

Çalıştırma

Çalıştırmak için tty ekranındayken eğer seatd servisi açıksa doğrudan weston komutu ile oturum açabilirsiniz. Service açmadıysanız seatd-launch weston komutu kullanabilirsiniz.

Not: X11 içerisinde weston çalıştırırsanız weston pence modunda çalıştırılacaktır. Bu sayede X11 üzerinde weston uygulamalarını test etebilirsiniz.

Weston'un Parametreleri

Weston'u çalıştırdığınızda, birkaç parametre ile özelleştirebilirsiniz. İşte temel kullanım ve bazı parametreler:

$ weston [OPTIONS]
  -B, --backend=BACKEND: Weston'un kullanacağı grafik arka uçunu belirtir. Örneğin, "drm-backend", "wayland-backend", "fbdev-backend" gibi.
  --fullscreen: Weston'u tam ekran modunda başlatır.
  --width=WIDTH, --height=HEIGHT: Weston penceresinin genişliğini ve yüksekliğini belirtir.
  --no-config: Weston'u hiçbir yapılandırma dosyasını kullanmadan başlatır.
  --config=FILE: Belirli bir yapılandırma dosyasını kullanarak Weston'u başlatır.
  --idle-time=SECONDS: Weston'un ne kadar süre boşta kaldıktan sonra oturumu kapatması gerektiğini belirtir.
  --log=LEVEL: Weston'un log seviyesini belirtir (örneğin, "debug", "error", "critical").

Örnek bir kullanım:

$ weston --backend=drm-backend --fullscreen --width=1920 --height=1080

Bu komut, Weston'u DRM (Direct Rendering Manager) arka uç kullanarak tam ekran modunda ve 1920x1080 çözünürlükte başlatacaktır.

Yapılandırma

Weston'un yapılandırma dosyası ~/.config/weston.ini veya /etc/xdg/weston/weston.ini gibi konumlarda bulunabilir. Bu dosyayı özelleştirebilirsiniz.

Örneğin:

[core]
modules=desktop-shell.so

[shell]
background-image=/usr/share/backgrounds/gnome/Aqua.jpg

Bu örnekte, Weston'un masaüstü kabuğu olarak "desktop-shell" modülünü kullanmasını ve bir arka plan resmi belirtmesini sağlar. Weston Modülleri

Weston modülleri, Weston'un davranışını genişleten eklentilerdir. Örneğin, "desktop-shell" modülü masaüstü yönetimini sağlar. Weston modüllerini weston.ini dosyanızda belirleyebilirsiniz.