sway

Sway wayland pencere yöneticisidir. Sway X11 ortamındaki i3 pencere yöneticisinın benzeridir.

../../_images/sway-desktop.png

Yükleme

Ymp kullanarak sway yüklemek için sway paketini yüklemelisiniz.

Ardından seatd ve devfs servislerini etkinleştirmelisiniz.

# paketi kuralım
$ ymp install sway
# servisleri etkinleştirmek için
$ rc-update add seatd
$ rc-update add devfs
# servisleri açmak için
$ rc-service devfs start
$ rc-service seatd start

Çalıştırma

Çalıştırmak için tty ekranındayken eğer seatd servisi açıksa doğrudan sway komutu ile oturum açabilirsiniz. Service açmadıysanız seatd-launch sway komutu kullanabilirsiniz.

Kullanımı

Temel kısayollar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • super + enter = yeni terminal aç

  • super + ok tuşu = pencereler arası geçiş

  • super + shift + ok tuşu = pencere konumunu ayarla

  • super + [1-9] = masaüstüne geç

  • super + shift + [1-9] = pencereyi masaüstüne taşı

  • super + Shift + Q = pencereyi kapat

  • super + shift + E = sway ortamını kapat

Yapılandırma

/etc/sway/config dosyası ana yapılandırma dosyasıdır. Bununla birlikte ~/.config/sway/config dosyasından kendi kullanıcınıza özel ayarlama yapabilirsiniz.