Ymp komut satırı kullanımı

Ymp terminal üzerinden komut kullanarak çalıştırarak kullanılır.

$ ymp <işlem adı> <parametreler>

Yardım çıktısı alma

Tüm ymp işlemlerinin listesine ulaşmak için ymp help komutu kullanılır.

$ ymp help
...
-> install : Install package from source or package file or repository
...

Örneğin ymp kullanarak git paketini yükleyelim. Bunun için ymp install git komutunu çalıştırmamız gerekmektedir. Komuta ait parametreleri listelemek için --help parametresi eklememiz gereklidir.

$ ymp install --help
-> Aliases:install / it / add
-> Usage: ymp install [OPTION]... [ARGS]...
-> Install package from source or package file or repository
-> Options:
->  --ignore-dependency : disable dependency check
->  --ignore-satisfied : ignore not satisfied packages
->  --sync-single : sync quarantine after every package installation
->  --reinstall : reinstall if already installed
->  --upgrade : upgrade all packages
->  --no-emerge : use binary packages
-> Common options:
->  -- : stop argument parser
->  --allow-oem : disable oem check
->  --quiet : disable output
->  --ignore-warning : disable warning messages
->  --debug : enable debug output
->  --verbose : show verbose output
->  --ask : enable questions
->  --no-color : disable color output
->  --no-sysconf : disable sysconf triggers
->  --sandbox : run ymp actions at sandbox environment
->  --help : write help messages

Ymp işlemlerinin kısa adları da bulunur. Bu sayede komutu daha kısa şekilde yazıp kullanmamız mümkündür.

# Bu ifade ile bir sonraki aynı anlama gelir.
$ ymp it git
$ ymp install git

Ymp değişkenleri

Ymp çalışırken kendi içerisinde çeşitli değişkenler tanımlar ve bunları kullanarak çalıştırılacak işlemin özelliklerini belirler. Örneğin Ymp paketleri kurarken derleme yapılması istenmiyorsa no-emerge değişkeni true olarak ayarlanmalıdır. Değişkenler 2 şekilde ayarlanabilir. İlk olarak komut çalıştırılırken parametre eklenebilir.

Not: Tanımlanmamış olan tüm değişkenler false olarak kabul edilir.

Diğer yol ise /etc/ymp.yaml dosyasında ymp bölümüne ekleyebilirsiniz.

Ymp kabuğu

Ymp kendi içerisinde komut satırına sahiptir. Bu sayede istenilen işi bir betik dosyasına yazıp çalıştırmanız mümkündür. Ymp kabuğu başlatmak için ymp shell komutu kullanılır.

$ ymp shell
-> Ymp >> install git

Ymp kabugu ymp komutlarını ve parametrelerini kullanarak çalışır. Kabuk üzerinde normal işlemlerin yanında fazladan sadece kabukta çalışan ek işlemler bulunur. Bunlarla ilgili bilgi almak için ymp help --all komutu çıktısından yararlanabilirsiniz.

Ymp kabuğu kendi içerisinde basit bir programlama dili yorumlayıcısı barındırır. Bunu kapsamlı bir programlama dili olarak düşünmemekte fayda vardır. Çünkü Bir programlama dilinin sahip olduğu özelliklerin çoğundan mahrumdur ve sadece ymp komutlarının çalıştırılması üzerine tasarlanmıştır.

Açıklama satırları

# ile başlayan satırlar açıklama satırıdır. Bununla birlikte : komutu işlevsizdir ve açıklama satırı olarak kullanılabilir.

# Bu bir açıklama satırıdır.
: Bu da bir açıklama satırıdır.

Değişken tanımlama

Değişken tanımlamak için set kullanılır. read komutu ise klavyeden alınan değeri değişken olarak atar. Bir değişkenin değerini almak için get kullanılır. Değişkenler kullanılırken başlarına $ işareti konulur.

Not: Değişkenlerin herhangi bir karakter kısıtlaması bulunmamaktadır. Sayı, karakter veya türkçe karakter içerebilirler. (Emoji bile kullanabilirsiniz :D)

Koşul tanımlama

if ifadesi ile başlayan satır koşul satırıdır ve endif ifadesi gelene kadarki satırlar koşul sağlandığında çalıştırılır.

read var
if eq 12 $var
  echo sayı 12ye eşit
endif

Etiket tanımlama

label ifadesi ile kabuk betiğinde etiket tanımlanabilir. Daha sonra goto ifadesi kullanılarak bu etikete gitmek mümkündür. ymp kabuğunda döngüler bu şekilde sağlanır. Aşağıda siz 0 yazana kadar yazdığınızı ekrana yazan ymp kabuğu betiği mevcuttur.

label test
read var
if eq $var 0
  exit
endif
echo $var
goto test