Ymp paket yapımı

Ymp paketleri 3 türe ayrılır.

 • kaynak paketler

 • ikili paketler

 • derleme talimatları

Derleme talimatları bizim tarafımızdan yazılan ympbuild dosyalarıdır. Bu dosyalar sayesinde ymp hangi kaynak kodun kullanılacağı, sürüm numarası, adı gibi bilgileri anlayabilir.

ympbuild dosyaları aslında birer bash betiğidir. Bu sayede kolay yapılıdır ve bash programlama bilgisi paket yapımı için yeterli olur.

ympbuild dosyası oluşturmak için ymp template komutundan yararlanabilirsiniz. Bu komut size şablon olarak ympbuild dosyası üretir. Bu sayede sadece üzerinde düzenleme yaparak kolayca paket yapabilirsiniz.

Paket formatı

Derleme talimatlarından kaynak ve ikili paketler üretmek için ymp build komutu kullanılır. Bu işlem önce kaynak kodu indirir ve doğrular. ardındar istenilen komutlara göre derleme işlemi yapıp paket üretir.

Örnek ympbuild dosyası aşağıdaki gibidir

#!/usr/bin/env bash
name=example
version=1.0
release=1
url='https://example.org'
description='example package'
email='your-name@example.org'
maintainer='linuxuser'
depends=(foo bar)
source=("https://example.org/source.zip"
    "some-stuff.patch"
)
arch=(x86_64 aarch64)
sha256sums=('bb91a17fd6c9032c26d0b2b78b50aff5'
  'SKIP'
)
license=('GplV3')
prepare(){
  ...
}
setup(){
  ...
}
build(){
  ...
}
package(){
  ...
}

Burada paketin bilgileri ve nasıl derleneceğini tanımlayan işlevleri görebilirsiniz.

Derleme işlemi ve sandbox

Bir ympbuild dosyasını derlemek için aşağıdaki gibi bir komut kullanılmalıdır.

$ fdir=./repo/stuff-package/
$ ymp build "$fdir" --sandbox --shared="$fdir"

Burada ilk önce paketin derleneceği dizini değişkene atadık. Paket derlenirken sandbox özelliğini açmak için --sandbox parametresi ekledik ve sandbox içerisine paketin derleneceği dizini erişilebilir hale getirmek için --shared parametresine dizinin konumunu yerleştirdik.

Bu komut sandbox olmadan şu şekilde görünürdü.

$ ymp build ./repo/stuff-package/

Burada sandbox zorunlu değildir fakat paketlerin düzgünce derlenmesi için kullanmanızı şiddetle öneririm.

ympbuild

Değişkenler

 • name : Paketin adını belirtir.

 • version : Paket sürümünü belirtir.

 • release : Paket numarasını belirtir. Ymp güncellik kontrolü için sadece bu değere bakar.

 • url : Paketin anasayfasını belirtir. Bu değer kullanılmaz.

 • description : Paket açıklamasını belirtir.

 • email : Paketçinin email adresidir.

 • maintainer : Paket bakımcısının adıdır. (veya nickname)

Not: ymp derleme işleminin ardından paket boyutunu azaltmak için strip işlemini otomatik oralak uygulamaktadır. Bu durum bazı paketlerin bozulmasına sebep olabilir. Bunu engellemek için dontstrip değişkeni tanımlayarak bir değer atayabilirsiniz.

Diziler

 • depends : Paket bağımlılıklarını belirtir

 • source : Paket kaynak kodları listesini belirtir

 • sha256sums : Paket sha256sum değeri listesidir. SKIP olan elemanları görmezden gelinir.

 • uses ve uses_extra : use flag listesidir.

 • arch : Desteklenen mimari listesidir.

İşlevler

 • prepare : Hazırlık aşamasıdır. Burada kaynak kod yamaları uygulanır.

 • setup : Kaynak kod yapılandırma aşamasıdır.

 • build : Kodun derlendiği aşama burasıdır.

 • package : Kaynak kodun paketleme dizinine kurulduğu aşamadır.

Derleme dizinleri

Her derlemenin /tmp/ymp-build/<build-id> içinde kendi derleme dizini vardır. build-id aslında ympbuild dosyasının md5sum'udur, bu nedenle ympbuild'i değiştirirseniz build-id değişir. Derleme dizini HOME çevresel değişkeni oarak tanımlanır. Bu sayede sadece cd komutunu kullanarak derleme dizinine geri dönebilirsiniz.

Derlenen kaynak kodlar paketlenirken /tmp/ymp-build/<build-id>/output dizinine kurulmalıdır. Bu dizin installdir ve DESTDIR çevresel değişkeni ile tanımlanır. Bu sayede make install gibi komutlara herhangi bir ek parametre vermenize gerek kalmaz.

Not: /tmp dizini genellikle ramdisk olarak bağlı olduğu için derleme sırasında ram dolabilir. Bunu engellemek için aşağıdaki gibi bir komut kullanabilirsiniz.

$ rm -rf /tmp/ymp-build
$ mkdir /home/linuxuser/ymp-build
# Bunu sistemi her başlattığınızda tekrarlamanız gerekebilir.
$ ln -s /home/linuxuser/ymp-build /tmp/ymp-build

Use flag kavramı

Paketlerde özellik tanımları yapmak için uses ve uses_extra dizileri tanımlayabilirsiniz. Bu özellikler isteğe bağlı açılıp kapatılabilirler. Bu sayede isteyenler paketleri istedikleri özelliklerle kullanabilirler.

...
uses=(foo bar)
uses_extra=(bazz)
foo_depends=(foo bazz)
...
setup(){
  ../configure --prefix=/usr \
  $(use_opt foo --with-foo --without-foo)
}
...
package(){
  ...
  if use bar ; then
    install stuff ${DESTDIR}/bin/stuff
  fi
}

Bağımlılıklar

Tanımlanan her özellik için xxx_depends şeklinde dizi tanımlayarak o özelliğin ek bağımlılıkları belirtilebilir. Bu sayede özelliği açtığımızda hangi ek paketlere ihtiyaç duyduğumuzu anlamamız mümkün olur.

İşlevler

Burada use_opt özelliğin açık olup olmama durumuna göre çalışır. Kullanımı şu şekildedir:

use_opt <özellik> <açık-olma-durumu> <kapalı-olma-durumu>

use ise yine özelliğin açık olup olmama durumunu belirtir fakat karşılığında çıktı üretmek yerine if ile kullanılır. Kullanımı şu şekildedir:

if use <özellik> ; then
  <açık-olma-durumu>
else
  <kapalı-olma-durumu>
fi

Özellik açma

Özellikler USE çevresel değişkeni ile veya --use parametresi veya ayar dosyasında belirtilir.

# --use=xxx yöntemi
$ ymp build ./repo/stuff-package --use="foo bar"
# USE=xxx yöntemi
$ USE="foo bar" ymp build ./repo/stuff-package

Eğer özellik listesi olarak all belirtirseniz uses dizisindeki tüm özellikler, extra belirtirseniz ise uses_extra dizisinin tümü kullanılır.

Not: Use flag sadece kaynak paketler ve derleme talimatlaı için kullanılabilir.

Not: sistemimizin mimarisi ile aynı adda use flag otomatik olarak tanımlanır ve kullanılır. Bu sayede tek bir ympbuild dosyası ile birden çok mimariye uyumlu paket üretilebilir.

Git tabanlı paketler

Ymp paket deposu dışında bir git deposunu kullanarak paketler oluşturmanıza izin verir. Bu sayede bir paketi depoya bağlı kalmadan paylaşabilirsiniz.

Bunun için öncelikle ymp template kullanarak ympbuild dosyamızı oluşturalım. Ardından oluşturduğumuz dizini git deposu haline getirelim.

$ ymp template --name=example --output=test-package ...
$ cd test-package
$ git init

Git adresimizi ekleyelim ve commit oluşturup gönderelim.

$ git remote add origin git@example.org:yourname/test-package.git
$ git commit -m "first commit"
$ git push -u origin master

Not: ympbuild dosyamız git deposunun ana dizininde bulunmalıdır.

Paketi aşağıdaki gibi derleyebiliriz.

$ ymp build --output=/path/to/output git@example.org:yourname/test-package.git

Not: git tabanlı paketler güvenilir olmayan paket olarak işaretlenir. Yüklemek için --unsafe parametresi kullanmanız gerekebilir.